Free Fair Fun

In Suphanburi province, Thailand, there is a small community which is full of people who love to ride big bikes.

So, that’s what this abandoned building for, to support lifestyles of these people. This one-story building has been being owned by the family of the landlord for many years. They used to spend their lives in foreign country and also love big bike riding. So, that’s why they wanted to create this community.

The appearance of the building is simply designed, but also consisted of many different particular ideas. Starting with the structure, it was made of iron. Then we worked on with exhibition area, service centre, coffee shop etc. Or say it in another way, we tried to renovate this architecture into a multi-purpose building You may not like it instantly when you take a look at it, but, believe us, don’t rush yourself. Just walk inside and see all wonderful things that we’ve create, then you may change your mind.

ใครจะรู้ว่าตัวจังหวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เกือบจะเป็นสุดปลายทางทิศตะวันตกอย่างสุพรรณบุรี  จะเป็นแหล่งซุกซ่อนตัวของชุมชนผู้หลงใหลชื่นชอบในขับขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่

ความพิเศษของงานชิ้นนี้เริ่มต้นขึ้นจากความธรรมดาของอาคารชั้นเดียว ที่มีลักษณะแบบอาคารโครงสร้างเหล็กปกติทั่วไป ซึ่งเป็นทรัพย์สินเดิมของครอบครัวเจ้าของโครงการมาแต่ดั้งเดิม ที่ถูกทิ้งร้างไว้มานานหลายปี  ความชื่นชอบส่วนตัวในกิจกรรมการขับขี่รถบิ๊กไบค์ตระเวนเดินทางท่องเที่ยวเมื่อครั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงเกิดแนวคิดในการสร้างชุมชนสำหรับคนที่มีความชอบในรถบิ๊กไบค์ หรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่ต้องการใช้บิ๊กไบค์เป็นพาหนะทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในการเดินทาง

อาคารเก่าร้างขนาดกำลังดีจึงถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้ใช้งาน รูปลักษณ์อาคารถูกคิดโดยฉีกกฎการรับรู้ที่แปลกแยกไปจากอาคารปกติ มันเต็มไปด้วยความเรียบง่าย แต่รายละเอียดกลับบ่งบอกลักษณะของความเป็นขบถในทางความคิด ได้ถูกซ่อนแฝงอยู่ในทุกอณูของพื้นที่อย่างแนบเนียน

โดยปกติทั่วไปอาคารลักษณะนี้มักจะเริ่มจากพื้นที่ขายสินค้า, ศูนย์บริการ จากนั้นใช้พื้นที่ๆเหลือเป็นห้องรับรอง หรือร้านกาแฟ ด้วยแนวคิดกลับโจทย์ความเป็นพิเศษในการจัดวางพื้นที่ในงานชิ้นนี้ เริ่มต้นให้ความสำคัญของสเปซด้วยการกำหนดพื้นที่ส่วนกลางให้ดีที่สุด คำนึงถึงระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนให้เติบโตเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงไล่ต่อมาที่พื้นที่ซ่อมบำรุง และจบลงด้วยแกลลอรีแสดงสินค้า ทุกพื้นที่จะคำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างความประทับให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในทุกพื้นที่ของอาคาร ซึ่งทุกคนล้วนต่างมีจุดเด่นในตัวเองอยู่แล้ว

หากจะดูแต่ภายนอก อาจจะเห็นว่าที่นี่เป็นเพียงแค่อาคารที่ดูโฉบเฉี่ยว แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจจนกว่าจะได้ก้าวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ซึ่งเกิดขึ้นมาจากผู้คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน มีวิถีชีวิตและความเชื่อในบางสิ่งที่เหมือนๆกัน มารวมตัวกันดำเนินกิจกรรมอยู่ในอาคารแห่งนี้ด้วยกัน

Biker services and community

Location
Muang, Supanburi

Year: 2016

Design By
BURANA SATHANN STUDIO
Building A, Unit 401
Soi 1, Udomsuk Road
Bangna district
10260 Bangkok
Thailand
Phone +66 90 304 500
burana.th@hotmial.co.th